Speak. enable_page_level_ads: true Say: Söylemek Sophie December 11, 2017. Öncelikle say – tell çiftine bakalım ve aralarındaki farkları inceleyelim. }); There are also fixed expressions. 3.3 3 votes. Facebook; Prev Article Next Article . Türkçeyi ve İngilizceyi karşılaştırmalı olarak anlatarak örneklerle somutlaştırmaya çalışacağım. She says that you are intelligent: O senin zeki olduğunu söylüyor. Yani say sözcüğü tell ile, speak sözcüğü ise genellikle talk ile karıştırılıyor. İlk olarak say kelimesiyle başlıyorum. Bir şey söylemek anlamına gelir. Speak fiilinin 2. ve 3. hali “spoke-spoken”, Talk fiilinin 2. ve 3. hali “talked-talked” dır. Tell bir şeyi bir başkasına söylemek anlamına gelmektedir. Speak-Talk-Say-Tell. She can speak French. He speaks without accent. İngilizce’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Tell ile aynı kullanıma sahiptir. Some uncivilized people talk during the concert time. Burada konuşmayı kimin yaptığı, bilgiyi kimin aktardığı son derece önemlidir. Topladığınız puanlarla hediyeler kazanın! Article Rating. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({ Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. They are talking about their friends. Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız. İngilizce soru sorun, soruları cevaplandırın, puan toplayın. I want to talk to your father: Babanla konuşmak istiyorum. Say, tell, speak, talk, bu dört kelimenin Türkçe karşılığına kısaca “söylemek” diyenlerdenseniz kullanımlarını da karıştırıyorsunuz demektir. Common Homographs in English (with Useful Examples) For more lessons like this, check out my e-book, 600+ Confusing English Words Explained. The authors and the resources they use are supposed to be responsible for the contents of these works. © 2020 Copyright İngilizce'yi Konuşarak Öğrenme Blog Sitesi, İngilizce Say Tell Speak Talk Konu Anlatımı, Say tell speak ve talk ile ilgili örnek cümleler. Say ve tell kullanımına bakıldığında tell fiilinin nesne aldığı, say fiilinin kullanıldığı cümlelerde ise nesneye ihtiyaç olmadığı görülür. İlk Yardım Kiti İle Konuşarak Öğren’de Hiç Zorlanmayacaksınız! İlk olarak say kelimesiyle başlıyorum. Bu dört kelimeyi say – tell ve speak – talk şeklinde ikili gruplara ayırabiliriz çünkü kullanım açısından birbirine benzeyen ve karıştırılan şekilleri bunlar. Öncelikle say – tell çiftine bakalım ve aralarındaki farkları inceleyelim. Speak fiilinin kullanıldığı cümleyi incelediğimizde konuşan kişi tektir. Ancak Speak kullanıldığında çok daha önemli ve kibar bir konuşma yapılacağı, bir söz söyleneceği anlamını taşır. Şimdi gelin birlikte bu kelimelerin anlamlarına bir göz atalım. My teacher and I talked about the exam time: Öğretmenimle sınav zamanı hakkında konuştuk. Tell is used when giving information. Say Rosie September 28, 2017. Yani birbirinin eş anlamlısı fiillerdir. Öğretmen bir konu hakkında öğrencilerine bilgi aktarıyor. We are talking cümlesinde olduğu gibi karşılıklı bir konuşma durumu var. dil eğitimine yönelik dersler ve materyallerin yanı sıra 4. sınıf , 5. sınıf , 6. sınıf , 7. sınıf , 8. sınıf , 9. sınıf ve 10. sınıf öğrencileri için hazırlanmış konu anlatımları yer almaktadır. Çağrı Hoca ile İngilizce cümle kurma canlı dersi İçin son 3 dakika 45 saniye. Say ve tell kullanımı. Simple Past Tense – Geçmiş Zaman ile İlgili Örnek Cümleler, Transitive and Intransitive Verbs (Geçişli ve Geçişsiz Fiiller). Türkiye'nin %100 başarı garantili tek online İngilizce kursunu ücretsiz deneyin. Genellikle dolaylı anlatımlarda kullanılmaktadır. Say, tell, speak, talk, bu dört kelimenin Türkçe karşılığına kısaca “söylemek” diyenlerdenseniz kullanımlarını da karıştırıyorsunuz demektir. Speak ve talk her ikisi de konuşmak demektir. Say sözcüğü “söylemek” ve “demek” anlamlarına geliyor. (2) Önemli bir konu değil, ne zaman olsa konuşuruz. Speak is used when one person addresses a group, or to refer to a language. Bir sözün kime söylendiğinin belirtilmediği durumlarda “söylemek/demek” anlamlarını vermek için say kelimesini…. Tom October 16, 2017. Compound Nouns – İngilizce Birleşik İsimler, RELATIVE ADVERBS – İngilizce İlgi Zarfları, İngilizce Yüz İfadeleri Tükçe Anlamları ve Okunuşları ( Resimli ), İngilizce When ve While Farkı, Örnek Cümleler (Konu Anlatımı), Pamukkale Üniversitesi Hazırlık ve Muafiyet Sınavı. google_ad_client: "ca-pub-8665900404600102", Let’s look at the differences between say, tell, speak and talk by explaining how each word is used separately. Örneklerde görüldüğü gibi tell fiili beni bana gibi nesneler alırken say fiilinin olduğu cümlelerde nesne kullanılmaz. / Seninle konuşmam gerekiyor.¹, I want to talk with you. Modal Verb in English Grammar. Comparison of Adjectives in English. They speak very quickly and I cannot understand anything. My teacher is speaking very well: Öğretmenimiz çok güzel konuşuyor. Tek taraflı konuşmalarda speak, karşılıklı konuşmalarda ise talk kullanılır. Structure: say something to somebody. Yani say sözcüğü tell ile, speak sözcüğü ise genellikle talk ile karıştırılıyor. Mistakes are common when there are no exact equivalents in your native language, or when rules on usage differ. In this lesson, I’ll teach you the difference between say, tell, speak, and talk, and help you avoid some common mistakes with these words. Bir konunun bir başka kişiye aktarıldığı durumlarda karşımıza çıkan bir kelimedir. Structure: tell somebody something. Konuşmaya her iki tarafın da katıldığı durumlarda talk fiili kullanılır. Talk-when two or more persons have a conversation. Özellikle say ve tell karıştırılırken, speak ve talk da kullanım yeri olarak karıştırılmaktadır. Talk ile eş anlamlıdır. Türkiye’nin En İyi Online İngilizce Eğitim Sistemi Konuşarak Öğren’den Ücretsiz Konuşma Dersi Almak İçin Tıklayın ! I want to speak with you. She told us that she was ill: O bize hasta olduğunu söyledi. Bu cümle speak fiili kullanılarak kurulursa bu durumda konuşmaya diğerlerinin de katıldığı anlaşılmalıdır. Genellikle de sınavlarda bu kelimeler ayırt edici sorular olarak karşımıza çıkarlar. Say, Talk, Tell and Speak. Talk suggests that two or more people are having a conversation. Yani tek taraflı bir konuşma söz konusudur. Nesne alır. Say is used with words. Sometimes they are used with similar meaning. When you read this e-book, you’ll have a much better understanding of how to use English words correctly. / Seninle konuşmam gerek.². Şimdi gelin birlikte bu … İngilizce Get Ne Demek: Get Kullanımı ve Örnek Cümleler. Talimat ya da bilgi verilmesi durumunda kullanılır. Say ise sadece bir şeyi ifade etmek demektir. İngilizce’de say, tell, speak ve talk çoğu zaman birbirleriyle karıştırılırlar. Eğer nesne kullanacaksanız ”to” prepositions’ı ya da “that” kullanmalısınız. Söyleyen kişi değil ne söylediği önem taşımaktadır. Tell daha kibar bir anlatım sağlarken Talk biraz daha kaba olarak nitelendirilmektedir. ”Say” kullanıldığında nesneye ihtiyaç yoktur. Bu dersimizde birbirine çok karıştırıldığını düşündüğüm say, tell, speak ve talk kelimelerinin ne şekilde kullanıldığını öğreteceğim. What will you tell me? When she walked into the room everybody stopped talking. Say, tell, speak and talk are four very similar words that can be difficult to use correctly in English!